ImpressieBuilding Design Architectuur

Waarom Building Design Architectuur?

Wij zijn thuis in alle voorkomende architectuurstijlen, van klassiek tot modern en in iedere moeilijkheidsgraad, van kleine verbouwingen tot nieuwbouwprojecten van formaat. Ons klantenbestand bestaat uit o.a. particulieren, aannemers, ontwikkelaars, woningstichtingen en gemeenten door heel Nederland.

De doelstelling is om de ideeën en wensen die u heeft te vertalen in een goed ontwerp dat past binnen de geldende voorschriften en natuurlijk binnen het beschikbare budget. Met enthousiasme wordt samengewerkt en wordt gestreefd naar een eindproduct waarbij iedereen tevreden zal zijn.

Wij onderscheiden ons van andere architectenbureaus door onze kwaliteit, laagdrempeligheid, diversiteit in architectuurstijlen en een betaalbaar architectenhonorarium. Tevens hebben we een interieurafdeling waardoor wij een integraal ontwerp kunnen aanbieden waarbij wij u indien gewenst begeleiden tot en met de sleuteloverdracht.

Onze werkwijze

In een eerste vrijblijvend kennismakingsgesprek kunnen we u diverse ontwerpen laten zien, adviseren en de daarbij behorende kostenindicaties afgeven. Nadat u heeft besloten ons de opdracht te gunnen, wordt de combinatie van uw wensen, uw budget en de regelgeving vertaald in een schetsontwerp.

Na de puntjes op de i verwerkt te hebben volgt een toets van de gemeente op het Bestemmingsplan en wordt het ontwerp voorgelegd aan de welstand. Wij werken op deze manier om te voorkomen dat eventuele opmerkingen in een later stadium extra kosten met zich meebrengt, doordat alle tekeningen en berekeningen dan aangepast moeten worden. Dit scheelt tijd, geld en frustratie.

Na goedkeuring van bovenstaande zal uw ontwerp zowel esthetisch als technisch verder worden uitgewerkt. Aangevuld met de benodigde rapporten kan uw Omgevingsvergunning nu worden ingediend.

Nadat de aanvraag is ingediend kunt u, eventueel samen met ons, op zoek gaan naar een aannemer. Om te voorkomen dat u bij de verschillende prijsaanbiedingen appels met peren vergelijkt kunt u een technische beschrijving op laten stellen. Hierin staat welke materialen op welke plaats, onder welke garanties en omstandigheden moeten worden aangebracht. Dit geeft u zekerheid dat wat u in gedachten heeft ook werkelijk zal worden gerealiseerd.

De prijsbepaling kan tot stand komen door een aannemer een vrijblijvende prijsopgave te laten maken of door een onderhandse aanbesteding te organiseren. Ook hier is de keuze aan u. De aanbiedingen kunnen door ons gecontroleerd worden, zodat verrassingen tijdens de bouw zoveel mogelijk worden voorkomen.

Tijdens de bouw zullen diverse onderdelen en partijen op elkaar moeten worden afgestemd. Bouwbegeleiding biedt u hierbij een helpende hand. Wij zullen in overleg met u zorgdragen voor o.a. budgetbewaking, materiaalkeuze, planning en de oplevering. Wij zullen dan in samenwerking met u de bouw begeleiden tot een eindproduct zoals u die in gedachten had.

Heeft u interesse in een vrijblijvend gesprek met Building Design Architectuur?

Bezoek onze website www.buildingdesign.nl voor meer info en inspiratie of bel ons: 074-2659966!

Interesse in deze stijl Naar website architect